Đang tải dữ liệu...

Không đề 10

Ngày 20 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Phút bất chợt gục đầu bên sách vở
Bút hiền ơi! Ngươi lỡ viết tên ai?
Để nổi lên trên những hàng sin cos
Màu tím hồng cố khắc một niềm thương.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...