Đang tải dữ liệu...

Gặp bạn

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Gặp bạn

Từ khi gặp bạn bạn ơi,
Bao niềm hạnh phúc bỗng nhiên tới mình.
Bạn như cả cuộc đời mình,
Buồn vui đau khổ chung tình cùng trao.
Bạn ngời ánh sáng như sao,
Chiếu tỏ lòng mình sau bao năm ngủ.
Bạn như bừng tỉnh giấc thu,
Cho mình thức giậy ngắm đời đang vui.
Bạn ơi sao biết bạn ơi,
Bạn là như thể cuộc đời mình đây.

19-4-1998

Đây là bài thơ thứ hai tôi viết về cô ấy, lúc này chúng tôi đã khá thân nhau và giữa chúng tôi tạm thời là một tình bạn tuyệt vời.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...