Đang tải dữ liệu...

Không đề 12

Ngày 20 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Khi bên nhau ta đâu hề hay biết
Để xa rồi mới nhớ tiếc ngày qua
Sao phượng nở lúc lòng ta sóng dậy
Đến muộn màng, tình thắm dưới ve ran.
Tình yêu ơi! Sao phải chờ mùa hạ?
Chờ chúng mình sắp đôi ngả chia li
Cho phải tiếc những gì trôi qua mất
Ơi tình yêu! Sao đến chậm tình yêu?
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...