Đang tải dữ liệu...

Gửi hai bạn Hiền và Việt

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Gửi hai bạn Hiền và Việt

Ai ơi sao lại bỏ ai?
Cửa ai để ngỏ, chờ ai, ai chờ?
Bạn bè đâu thể làm ngơ,
Mà ai lại để ai buồn hỡi ai!
Ngày nào luôn nở nụ cười,
Ngày nào sắc thắm hoa tươi muôn phần.
Hỡi còn đâu! Ai còn đâu!
Chân ai chậm bước, còn đâu? Đâu còn!
Hôm qua ai nhớ ai ơi!
Ai vui chân bước tới trường chân vui.
Giờ lê thân nặng vào phòng,
Mà sao nghe đặng, nỗi lòng ai hay!
Môi cười miệng thốt ngày ngày,
Làm sao ai hiểu, lòng ai ai tường.
Nếu ai còn có lòng thương,
Xin ai dừng lại đợi chờ nhau qua.

17 đến 18-4-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...