Đang tải dữ liệu...

Tặng Nguyệt

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Cầm trên tay chiếc máy chỉnh thời gian,
Ta quay ngược để trở về quá khứ
Về ngày xưa khi em ở bên ta
Khi tiếng ve như tình ca ban sáng...

Cầm trên tay chiếc máy chỉnh thời gian
Ta quay ngược về lần đầu gặp gỡ
Để một phút bâng khuâng khi cứ ngỡ
Em là tiên bay xuống để dẫn đường.

Cầm trên tay chiếc máy chỉnh thời gian
Ta quay ngược về lại năm lớp tám
Để vui vẻ và gọi nhau là bạn
Tay ngập ngừng khi trao những bài thơ.

Cầm trên tay chiếc máy chỉnh thời gian
Ta quay lại mùa hè năm cuối cấp
Để lo lắng trước kỳ thi đến gấp
Để bồn chồn khi sắp phải xa nhau.

Ta ước rằng ta có thể phân thân
Thành nghìn ta gặp em trong quá khứ
Thành nghìn ta trong tương lai nữa chứ
Và một ta chỉ để viết thơ tình.


Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...