Đang tải dữ liệu...

Tặng Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Ai khi sống chẳng đã từng rung động
Trước một người, một vạt áo trong mơ
Ai khi sống chẳng nhiều lần hít thở
Ai dám làm ngơ khi thấp thoáng bóng hồng.

Dù bạn là ai, dù đã rời cuộc sống
Dù đã chia tay với cái sắc cuộc đời
Thì trái tim vẫn không thôi nhịp đập
Vẫn đôi lần nhanh chậm đổi bất ngờ.Tôi viết tặng bài thơ này cho Minh, một chú điệu học cùng lớp với chúng tôi. Mặc dù đã vào chùa quy y cửa phật nhưng cũng không cầm lòng được trước vẻ đẹp của Sao Mai, khoảng nữa tháng sau khi bài thơ của tôi ra đời thì Minh đã rời chùa và để tóc trở lại, tuy nhiên hành động đó không cảm phục được tấm lòng người đẹp như hằng mong muốn.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...