Đang tải dữ liệu...

Anh nhớ em nhiều

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Em ơi hỡi! Anh nhớ em nhiều lắm
Dù đôi ta mãi chẳng ở bên nhau
Dù chúng ta vẫn cứ hoài xa cách
Vẫn nhớ em, nỗi nhớ không cùng.

Nhớ đêm trăng chúng mình cùng chung bước
Nhớ ngày hè mình bẻ lá che mưa
Nhớ những lúc em quay mình giận dỗi
Để cho anh luống cuống. Chẳng thanh minh.
Em ơi hỡi! Anh nhớ em nhiều lắm!
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...