Đang tải dữ liệu...

Dáng mình

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Dáng mình


Dáng mình cao dỏng,
Lỏng khỏng thân gầy,
Tóc tai gọn ghẽ.
Dáng dấp nhà văn,
Ham mê nghệ thuật,
Thơ phú đây ưa.


16-4-1996


Đến giờ mình vẫn cao dỏng và lỏng khỏng thân gầy y như hồi xưa vậy :P
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...