Đang tải dữ liệu...

Vợ rắc rối

Ngày 30 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo.....chật giường,
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo.....tào lao,
Đứng đắn lại bảo.....người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo.....giai tơ,
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!????
Chủ đề: Thơ sưu tầm,
Đang tải dữ liệu...