Đang tải dữ liệu...

Chín thương

Ngày 13 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Môt thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
Hai thương giọng ngọt như đường,
Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi môi,
Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng,
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
Năm thương đôi măt long lanh,
Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
Sáu thương cái nết ngây thơ,
Quen nàng môt tháng anh khờ ba năm.
Bảy thương cái mặt chằm dzằm,
Đòi mua môt cái áo đầm mới dzui.
Tám thương mái tóc buông xuôi,
Làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm.
Chín thương nàng biêt nấu cơm,
Ba năm môt món anh ròm như ma.
Chủ đề: Thơ sưu tầm,
Đang tải dữ liệu...