Đang tải dữ liệu...

Tỉ lệ nghịch

Ngày 9 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Trong xã hội hiện đại, tiềm lực thu nhập của một cá nhân tỉ lệ nghịch với độ cao cơ thể khi thực hiện công việc kiếm tiền của cá nhân đó.

Ví dụ chứng minh đó là, nhjững anh công nhân ĐỨNG xưởng sản xuất có mức lương trung bình thấp hơn những anh kỹ sư máy tính NGỒI viết code, và những anh kỹ sư máy tính NGỒI viết code sẽ có thu nhập bình quân thấp hơn mấy "em" NẰM làm dziệc...
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...