Đang tải dữ liệu...

Câu đối độc

Ngày 9 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Trong lớp sinh vật, thầy hứng chí ra câu đối:
- Thầy: Con bò cạp cạp con bò cạp cạp xong rồi bò bò xong rồi cạp
- Học sinh: Thầy sinh vật vật cô sinh vật vật xong rồi sinh sinh xong rồi vật.
- Thầy: chết đứng...
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...