Đang tải dữ liệu...

Thơ tặng Diệu Linh

Ngày 20 tháng 10 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Linh còn nhớ? Những ngày xa xôi ấy?
Chúng mình vui cùng với sách và thơ
Lúc cuộc đời đẹp tựa một giấc mơ
Vào mỗi sàng đứng chờ nhau đến lớp.

Tay trao tay vần thơ trên giấy tập
Lúc chưa yêu mà tập viết thơ yêu
Mỗi người một câu những chữ biết nói nhiều
Đôi mình ấy với bao điều hạnh phúc

Phải không Linh? Giá ngày xưa là điệp khúc!
Để chúng mình sống mãi lúc vui ca
Chẳng bao giờ có những phút chia xa
Để những vần thơ sẽ luôn là mãi mãi
Chủ đề: Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...