Đang tải dữ liệu...

Những bài thơ làm chung - Đượm nồng

Ngày 19 tháng 10 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Bụi phấn trắng không làm cho bảng trắng
Và tóc thầy chỉ bạc bởi nắng mưa
Bởi tình thương biết mấy cho vừa
Lứa tuổi ngây thơ dưới trường, lớp học.

Viên phấn trắng hằng ngày không ngơi nghỉ
Cứ mòn dần theo tháng mãi theo năm.
Có ai hay nếp nhăn hằn trên trán
Vẫn hằn lên những nét cười vui.

Không mệt mỏi dù mài mòn sức lực
Dù chân thầy vẫn vững được như xưa
Em đã hỏi:"Thầy có chăng mệt mỏi?"
-"Trái tim này đi hộ những bước chân".
Thầy nói nhỏ với mắt nhìn da diết
Thấy yêu ghê cái lớp học có thầy.

Tình yêu em vẫn ngày ngày thầm lặng
Trang giáo án và ngay ngày thầy giảng
Kiến thức trong em cứ mãi lớn dần.

Những nét chữ nơi bảng đen theo cùng phấn trắng
Vẫn đượm nồng tình thương mến, thầy ơi!

Những phần in nghiêng là của Diệu Linh làm đó nhé!
Chủ đề: Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Thơ của Diệu Linh,
Đang tải dữ liệu...