Đang tải dữ liệu...

Tập thơ của Diệu Linh - Ngẫu nhiên

Ngày 22 tháng 10 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Giữa chúng ta "ngẫu nhiên" anh thường nhắc
Bữa chung đường sao ghét lắm người ta
"Mắt hiền ai?" ghét ghê, em bảo bạn
"Mê cái gì hố bom đậu má tên".

Bọn con gái sao làm duyên ghê thế
Khi gặp anh bất chợt giữa đường thôi.
Và ngẫu nhiên em-anh thương nhau nhỉ!
Lạ. Lạ ghê.
           Sao ai cứ vẫn vương?
Chủ đề: Kỷ niệm cấp III, Thơ sưu tầm, Thơ của Diệu Linh,
Đang tải dữ liệu...