Đang tải dữ liệu...

Bài thơ đầu

Ngày 11 tháng 6 năm 2009 0 bình luận Trương Chương Dương
Bài thơ đầu anh viết về em
Là bài thơ mà buồn hơn nỗi buồn có thể
Bởi tình yêu anh chưa bao giờ như thế
Là lần đầu có ngoại lệ trong anh

Lần đầu tiên tình yêu đến thật nhanh
Càng vội vã là anh càng sợ trễ
Chưa bao giờ anh là người như thế
Đến sau cùng nhưng lại muốn thế chân

Giờ trong anh đã có khái niệm chia phần
Vì tim em dành nhiều ngăn cho người khác
Chỉ một chút thời gian đi lạc
Để cho anh khoảng khắc khác thường

Hết bài thơ đầu anh hướng về em
Lòng anh chỉ muốn hiến dâng tất cả
Và trông đợi một điều gì khác lạ
Chỉ mong chờ làm lạc lối tim em
Chủ đề: Thơ của tôi, Lãng mạn tình yêu, Tình yêu của tôi,
Đang tải dữ liệu...