Đang tải dữ liệu...

Xin người nhắm mắt lại

Ngày 30 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại! Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con! Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo: - Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...