Đang tải dữ liệu...

Anh iu em như ...

Ngày 13 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Anh iu em như..... kem iu tủ lạnh .... như trời xanh iu mây ..... như cây iu đất ..... như tất iu giày ..... như chày iu cối ..... như gối iu chăn ..... như khăn iu cổ ..... như tổ iu chim .....như kim iu chỉ ..... như khỉ iu cây ..... như mây iu gió ..... như chó iu mèo ..... như kèo iu cột ..... như thằng chột iu con mù ..... như thằng gù iu con hâm ..... như thằng câm iu con điếc ..... như cá diếc iu bồ nông ..... như thằng chồng iu con dzợ ..... như thằng nợ iu chủ đề ..... như thằng hề iu rạp xiếc...
Nghe xong iu luôn .. hehe...
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...