Đang tải dữ liệu...

Không đề

Ngày 16 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Viên phấn trắng chỉ là viên phấn trắng
Hoá thân mình thành chữ thành câu
Khăn bảng nhé! Xin đừng lau mạnh quá
Đừng biến sức thầy thành bụi phấn hư vô!
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III,
Đang tải dữ liệu...