Đang tải dữ liệu...

Chuyện vợ chồng: Chồng ơi là chồng!

Ngày 4 tháng 9 năm 2009 0 bình luận Trương Chương Dương

Chồng ngu đần là vô phúc
Chồng thông minh thì vô sự
Chồng bỏ thì vô sinh
Ế chồng là vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì vô đề kháng
Giựt chồng người khác là vô lương tâm
Chồng ly dị là vô mưu
Còn ly dị chồng là vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là vô tội
Ghen với chồng là vô cớ
Nếu không nói là vô hiệu
Con riêng của chồng là vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là vô giá
Vợ chồng cãi lộn là vô tận
Chồng giận mà không nói là vô hại
Vợ chồng giận nhau là vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là vô luật lệ
Chồng đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là thiên hạ vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là vô phương cứu chữa
Ý chồng là vô biên
Áo quần chồng mặc là vô hình
Cơm chồng nấu là vô vị
Đồ đạc của chồng là vô sản
Nói xấu chồng là vô công rồi nghề
Ghẹo anh em trai của chồng là vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là vô ý
Chồng không muốn lại gần là vô tri vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là vô kỷ luật
Chồng bắt quả tang với bồ là vô can
Vì chồng mà thi rớt là vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là vô ân
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là vô đạo, vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là vô liêm sỉ
Lương đưa hết cho chồng là vô điều kiện

“ Nói chung lấy chồng là vô nghĩa, vô bổ, vô ích
Nhưng nếu không lấy thì vô vọng “.
Sưu tầm
Chủ đề: Thơ sưu tầm, Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...