Đang tải dữ liệu...

Mười hai năm bài thơ đầu

Ngày 11 tháng 6 năm 2021 0 bình luận Trương Chương Dương
Bài thơ đầu anh đã gửi cho em
Cứ tưởng như lần cuối cùng đem để ...
Và thế rồi điều dường như không thể
Lại kéo dài, dài mãi với thế nhân.

Cái ngày ấy, chỉ vụt nhanh một thoáng
Nhẹ nhàng thành áng sáng qua tim
Để cho anh vội sốt sắng đi tìm
Về chốn ấy nơi niềm tin sẽ đặt.

Rồi từng chút đôi ta cùng góp nhặt
Mười hai năm thêm thắt mặn cay
Bốn ngàn ngày tay chạm tới bàn tay,
Và giờ đây là một phần nhất thể.

Thêm một bài thơ anh để cho em
...
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Lãng mạn tình yêu, Tình yêu của tôi,
Đang tải dữ liệu...