Đang tải dữ liệu...

Quảng Trị

Ngày 25 tháng 9 năm 2012 0 bình luận Trương Chương Dương
Chạnh lòng chợt nhớ quê hương
Chẵn mười năm đã xa đường về quê
Xa luôn những tiếng ri hè
Những "răng", những "rứa" những ngày hè oi
Xa rồi Quảng Trị ta ơi
Biết khi mô được gặp người hôm qua
Chủ đề: Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...