Tạo hình nền đổ bóng - CSS3 Gradient Generator

Ngày 16 tháng 12 năm 2011 Trương Chương Dương
Thông thường, để tạo hình nền đổ bóng bạn sẽ phải dùng một image làm background, tuy nhiên có cách khác đó là dùng CSS với các thuộc tính linear-gradient, o-linear-gradient, moz-linear-gradient, webkit-linear-gradient, ms-linear-gradient và webkit-gradient. Cách này giúp hình đổ bóng được đẹp hơn, linh động hơn và tiết kiệm băng thông cũng như tăng tốc độ tải cho trang web.
Tuy nhiên, để tạo được một hình đổ bóng bằng cách phối hợp các tham số không hề đơn giản :), vậy ta phải làm thế nào?
Cách nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất là hãy vô đây: http://gradients.glrzad.com/ :)

Lưu ý, riêng đối với IE thì phải thêm đoạn sau:

 

filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#B6B6B6', endColorstr='#F6F6F6');
-ms-filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#B6B6B6', endColorstr='#F6F6F6');
Màu được lấy tương tự như kết quả đã được tạo bởi gradients.glrzad.com vậy :)
Đang tải dữ liệu...