Đang tải dữ liệu...

Về quê nội

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Về quê nội

Lần này về lại quê ta,
Đường đi bớt bụi, ruộng nhà xanh hơn.
Trồng cây với cả trồng cơn,
Cứ là xanh ruộng xanh vườn hơn xưa.

Cơn: Cây (Từ địa phương)
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...