Đang tải dữ liệu...

Vác ghế

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Vác ghế

Thứ hai phải vác ghế đi,
Bởi vì không có ai mà giữ cho.
Người nào thân nấy tự lo,
Nếu không, mất ghế được cho ra ngoài.

31-8-1998

Trường tôi có một quy định không giống ai đó là đầu năm học mỗi học sinh phải đóng tiền mua một cái ghế nhựa, sau đó nhà trường phát cho chúng tôi đem về nhà giữ, vào mỗi tiết chào cờ thứ hai đầu tuần thì đem đến trường để ngồi dự buổi chào cờ. Thế là sáng thứ hai nào chúng tôi cũng mỗi đứa vác một cái ghế nhựa đi học kèm theo cặp sách, đúng là cảnh tượng không ở đâu có được.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...