Đang tải dữ liệu...

Thoáng vui buồn mùa ve sầu

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Thấm thoắt thoi đưa hè lại tới.
Đem thoáng chút buồn đến đâu đây?
Bạn ơi sao hiểu sao biết được.
Những nỗi buồn thầm mình lắm thay.
Buồn vì bạn mới sớm chia tay
Buồn vì bạn xưa chưa gặp lại
Làm cho mình lẫn bao điều đẹp
U tối cõi lòng khó xét soi.

Bạn ơi mình muốn bạn sẽ về
Trở lại để cùng chung học tập
Vui vẻ bên nhau hưởng lạc đầy
Cho thoáng u sầu hết đến thăm.

24 đến 25-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...