Đang tải dữ liệu...

Tặng Nguyệt

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Nguyệt ơi bạn có biết rằng
Mình mong cho bạn những ngày êm vui
Cùng nhau chung học chung hành
Nụ cười thắm nở điểm mười sáng tươi
Mong cho chân cứng đá mềm
Mong cho bạn khoẻ yên vui học hành
Mong rằng tình bạn chúng mình
Thắm tình thân thiết, vui vầy bên nhau.


4-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...