Đang tải dữ liệu...

Tại sao

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Nguyệt ơi sao bạn lại đi.
Để mình ở lại buồn lòng bạn ơi!
Mình không hề nghĩ thế này,
Ai ngờ lại phải buồn thay nỗi lòng.
Trời ơi sao nỡ lại lìa?
Bạn ơi sao nỡ chia đôi chúng mình?
Chúng ta gặp đã bao lâu,
Mà nay lại phải xa nhau lạ kỳ?


11-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...