Đang tải dữ liệu...

Sau thi học kỳ

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sau thi học kỳ

Thi xong rồi giờ chỉ ôn thôi,
Sáu môn còn lại quá đã đời,
Ngoại trừ sử địa đây không thích,
Còn lại ngon ơ, chén cả bầy.

15-4-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...