Đang tải dữ liệu...

Phân biệt Yêu - Đam mê - Cưới

Ngày 3 tháng 12 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Yêu: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông.
Đam mê: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông.
Cưới: Là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông. Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có
Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có
Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.

Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu
Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn
Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.

Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình
Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hoá đơn tính tiền.

Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/ anh yêu em".
Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé!".
Cưới: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ!".

Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác
Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn
Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.

Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con
Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thoả mãn trước
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là…tiền.

Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm
Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm
Cưới: Khoái cảm là gì?

Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay
Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung
Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày.
Chủ đề: Linh tinh,
Đang tải dữ liệu...