Đang tải dữ liệu...

Ống thổi

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Ống thổi

Động cơ quay tít thò lò,
Thổi ra luồng khí cho lò nóng lên.
Củi hồng rực cháy mọi bên,
Là nhờ ống thổi, nghe tên sướng rồi.

31-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...