Đang tải dữ liệu...

Những bài thơ làm chung - Nhắn nhỏ

Ngày 21 tháng 9 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Mãi mãi nhớ những chiều mơ mộng,
Không học bài nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Người bạn nhỏ, thân từ lâu - Chẳng nhớ
Cười thật duyên - Ý hợp tâm đầu,
Làm bè bạn hiểu ai - từng suy nghĩ
Gặp nhau rồi vẫn nhớ - lạ ghê.
Bạn có biết lòng ta khắc mãi
Hình ảnh nhỏ thân sẽ chẳng phai mờ,
Dễ thương quá để mình đây cũng cảm
Yêu thật nhiều. Nhận liệu được bao nhiêu?
Ngồi đây hỏi một người bạn nhỏ:
"Thay đổi nhiều, ai có thấy không ai?"
Ấy khó tính và còn không hiểu nữa
Suy nghĩ của mình - non nớt, nào hay.
Nhiều hôm nhớ, mình buồn - mình khắc khoải
Chờ một ngày ai trở lại là ai.

Chủ đề: Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Thơ của Diệu Linh,
Đang tải dữ liệu...