Đang tải dữ liệu...

Muỗi Anophen

Ngày 29 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Anh như con muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
"Rắp tâm" anh mới mò sang
Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi...giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...