Đang tải dữ liệu...

Mất nước

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mất nước

Xe đè bẹp ống nước,
Thế là tiêu luôn rồi.
Hè này mà mất nước,
Chết khát luôn còn gì?

25-8-1998

Kế nhà tôi người ta đang xây lại nhà, xe tải đổ đất chạy ngang qua đã làm gãy mất ống nước vào nhà tôi nên không có nước để dùng. Cuối cùng trong thời gian chờ đợi bắt ống nước mới thì bên nhà đang xây dựng bắt tạm đường ống qua nhà tôi, thế là đợt đó được dùng nước miễn phí :D
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...