Đang tải dữ liệu...

Lưu bút cho MT2

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Trong những lúc bên nhau như xa lạ
Không nụ cười chẳng một tiếng hỏi thăm
Để đến lúc phượng hồng thắm đỏ
Ta chợt buồn, bỗng nhớ những người quen.

Khi gần nhau chẳng có gì thân thiết
Sắp xa rồi mói biết "quen nhau"
Khi chung học, chỉ là người chung học
Đỏ sân trường mới cười chút thân thương.

Bài thơ này được tôi ghi vào sổ lưu bút của MT2.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...