Đang tải dữ liệu...

Lời chúc đầu hạ

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Bạn ơi hè đã đến rồi
Mình xin được viết đôi lời chúc nhau
Chúc cho có những ngày vui
Cười đùa liên tục quên trời nắng oi
Chúc cho bạn khoẻ bạn xinh
Để còn là mãi đoá hồng thắm tươi.


25-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...