Đang tải dữ liệu...

Khê đồng

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Con ve ra rả kéo đàn
Chim quyên thất vọng, gọi bầy nơi đâu?
Mình đây cũng thế bạn ơi
Bây giờ biết bạn ở đâu mà tìm

Ngày gần sao lại trôi nhanh
Giờ xa sao lại như rùa bò ngang.
Thời gian lúc chậm lúc nhanh
Làm cho ta chỉ thêm buồn mà thôi.

Đã chia sao lại còn phân
Lòng xưa đã nát nay thêm nát lòng
Bạn ơi giờ ở nơi đâu,
Biên thư lập tức cho mình được vui.
Bạn ơi hãy tỏ lời mình
Trả ngày hạnh phúc cho mình, được không?


??-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...