Đang tải dữ liệu...

"Hôm nay" đến "ngày mai"

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
"Hôm nay" đến "ngày mai"

Ngày hôm nay ghi thêm dòng lưu bút
Để ngày mai ta lỡ có xa nhau,
Để giữ hoài kỷ niệm chẳng qua mau
Để còn mãi một màu tươi thắm.

Bàn tay kia hôm nay ta muốn nắm,
Khuôn mặt này ta muốn ngắm sớm khuya,
Để mai đây khi phượng về ve hát,
Để ngày mai mãi nhớ mái tóc bay.

Màu mực tím viết lên trang giấy tím,
Làm sao đây khi chẳng thể nên lời,
Để ngày mai quay sang ta luyến tiếc,
Tiếc rằng xưa ta chẳng kịp nói lời.

Hỡi ai ơi làm sao biết ai ơi!
Lòng ta ai biết ai tường ơi ai!
Ngày mai,
Ngày mai,
Ngày mai.
Hai từ mà thấy ngày dài làm sao.

16-4-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...