Đang tải dữ liệu...

Hô hô...phô tô...

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hô hô...phô tô...

Tiết này vật lý kiểm tra,
Cô ngồi cô viết, ta ngồi ta chơi.
Làm thì đã quá là rồi,
Nhìn quanh lại thấy: "phô tô", trời! Đầy!
Bài làm chung của mọi người,
"Quay phim", "chụp ảnh". Cuội cười! Chịu thua.

14-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...