Đang tải dữ liệu...

Đọc thư Nguyệt

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Lá thư Nguyệt gửi,
      đọc đã rồi.
Đi đi lại lại
      cứ không xong.
Đã rồi nhưng tôi,
      chưa hiểu hết.
Choáng váng tâm hồn,
      sao khiếp ghê.
Nhận thư bạn gửi,
      đáng ra mừng.
Nhưng nay tôi lại,
      vẫn không vui.
Mà có thể vui,
      cái nỗi gì?
Khi phải đọc lời,
      chào tạm biệt.
Mai xa cách nhau,
      mấy phương trời.
Đọc rồi nhưng lại,
      hiểu sao đây?
Hiểu sao cho hết,
      lòng sâu nặng.
Một mối tình riêng,
      bỗng sớm tàn.

2-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...