Đang tải dữ liệu...

Đố bạn nói nhanh được những câu này nhá

Ngày 14 tháng 12 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
1. Ông bụt ở chùa bùi cầm bùa đuổi chuột

2. Ông Lê Nin lên núi lấy nước nấu lòng

3. Buổi trưa ăn bưởi chua

4. Con lươn nó luồng qua lườn

5. Nồi đồng nấu ốc , nồi đất nấu ếch

6. Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn

7. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi

8. Lúa nếp là lúa nếp non ; lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng

9. Lúa nếp là lúa nếp làng ; lúa lên lớp lớp làm lợn no nê

10. Đầu làng bông băm măng bát mắm . Cuối làng Bông bát mắm băm măng

11. Anh Hạnh ăn hành hăng

12. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc laị hột vịt lộn laị luộc lộn hột vịt lạc

13. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ
Chủ đề: Linh tinh,
Đang tải dữ liệu...