Đang tải dữ liệu...

Chuyện chẳng đáng là gì nhưng nó là tất cả

Ngày 24 tháng 11 năm 2010 2 bình luận Trương Chương Dương
Chỉ vì một câu hỏi bình thường, chỉ vì một thắc mắc mà bất kỳ ai nếu ở vị trí đó cũng hỏi như vậy, chỉ vì như thế mà em có thái độ và suy nghĩ không hay như vậy thì chỉ có thể là vì định kiến, vì thái độ, vì cách nghĩ của em mà thôi.

Với một chuyện thông thường như vậy anh có thể nói rằng tất cả những gì em than phiền đều không đáng tin, chẳng qua chỉ vì vốn bản tính em không bao giờ nghe lời người khác, và khi có bất kỳ ai làm trái ý hoặc không giống suy nghĩ của em em đều phản ứng và có những suy nghĩ như vậy.

Anh nghĩ em nên tự thay đổi mình một chút.
Chủ đề: Tình yêu của tôi, Nghệ thuật sống,
Đang tải dữ liệu...