Đang tải dữ liệu...

Các kiểu hôn

Ngày 9 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn
Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn
Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn
Hôn liền tù tì 7 phát gọi là thất hôn
Người đang hành động ... hôn gọi là hôn nhân
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú
Hôn vợ gọi là hôn thê
Hôn chồng gọi là hôn phu
Nằm mơ thấy hôn được ai đó gọi là hôn ước
Mới hôn xong gọi là tân hôn
Hôn 2 cái 1 lượt gọi là song hôn
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn
Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn
Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn
Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là ngoại hôn
Hôn ké gọi là phụ hôn
Hẹn ngày sẽ hôn nhau gọi là hứa hôn
Vua hôn người ta gọi là hoàng hôn
Hôn từ giã là từ hôn
Rình rình hôn 1 cái gọi là hôn thầm
Tính hôn người mà hôn trúng mẹ người gọi là hôn má
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít
Hôn có thắp hương cúng bái gọi là hôn lễ
Hôn cuốn sách gọi là hôn thư
Có sở thích hôn người khác gọi là hôn mê
Hôn anh bộ đội gọi là hôn quân
Hôn tập thể gọi là hôn ...phối.
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...