Đang tải dữ liệu...

Bé sún

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bé sún
(Tặng Bia - Diệu Linh)

Chân này đá gót chân kia,
Xàng qua xàng lại, trông kìa: ngắm trăng.
Thử cười xem có mấy răng,
Đếm qua đếm lại, mất phăng hết rồi.

1-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...