Đang tải dữ liệu...

Ba mươi sáu kế của Tôn Tử

Ngày 15 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hôm nay đi dạo lòng vòng quanh blogs của mấy người bạn, thấy bài này hay hay nên chôm về trên blogs của mình cho thêm phần xôm tụ. Nếu quan tâm đến tại sao người ta nói "chạy là thượng sách" thì xem ở đây nhé, đây là hàng chôm chỉa nên mình không dám để lên mặt tiền của blog đâu, thông cảm.
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...