Đang tải dữ liệu...

Ăn

Ngày 2 tháng 9 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Trên đời có lắm cái ăn
Ăn bơ ăn biếng ăn không ngồi rồi
Ăn bớt ăn chận ăn hôi
Ăn cháo đá bát , ăn không ngồi rồi
Ăn hối lộ, ăn của công
Ăn như mỏ khoét ,làm không ra gì
Ăn to nói lớn mà chi
Ăn mặc sung sướng hay đi ăn mừng
Ăn cổ , ăn tiệc tưng bừng
Ăn đời ở kiếp , ăn thề , ăn chơi
Ăn chẹt , ăn chực , ăn gian
Ăn trộm , ăn cắp , ăn ngang của người
Ăn uống , ăn vặt , ăn quà
Ăn thật làm giả, ra ăn cơm tù
Ăn bún , ăn bớt , ăn chia
Ăn bền mặc chắc , uống bia ănmồi
Ăn xỗi ở thì lôi thôi
Ăn nhịp , ăn khớp như vôi với trầu
Ăn no , ăn đủ nhu cầu
Ăn mò nói ốc , ăn xôi chịu đòn
Ăn học , ăn hỏi , ăn hàng
Ăn nào cũng thấy cơ man nào tiền
Ăn trắng mặt trơn người hiền
Ăn chay niệm Phật thành Tiên trên trời
Ăn vạ , ăn quỵt là tồi
Ăn mưa nằm gió cuộc đời khó khăn
Ăn nên làm ra phán rằng :
Lắm tiền nhiều của không bằng ăn ngon
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...